Utställningar

2 utställningar totalt.

Exempel utställning

Exempelsamlingen Denna samling försöker beskriva hur man med Sofie kan skapa en liten utställning med bilder och information inom ett speciellt fält. Denna utställning använder Nuvarande publikt tema. 

Tjärdrottningen Ingegerd Levander

"Tjärdrottningen" Ingegerd Levander Ruth Ingegerd Levander 1901-09-20 — 1996-06-14 Företagare, politiker Ingegerd Levander var företagare och en central person inom svensk tjärexport på 1900-talet. Hon var aktiv inom Allmänna valmansförbundet, senare Högerpartiet, med många styrelseuppdrag. Ingegerd Levander föddes 1901 och växte upp tillsammans med tre syskon i Skåne. Hennes föräldrar var Hulda Nilsson och jordbruksinspektören Adolf Weibring. Efter att ha tagit realskoleexamen åkte hon till Vindeln i Västerbotten, för att arbeta som guvernant. Där arbetade hon hos familjen Gram under cirka ett år. Det var då som hon träffade...

Nyckelord: