Personer

947 personer totalt.

Björn Björngren

Hemort Umeå, Hemkommun Umeå

Agfa Camera-werk A.G.

Hemort München (född 1927 död 1984)

Gustav III

Hemort Stockholm, Hemkommun Stockholm (född 1746 död 1792)

Fredrik Wilhelm IV

Hemort Potsdam (född 1795 död 1861)

Lea Ahlborn

(född 1826 död 1897)

Britt Bäckström-Johansson

Hemort Skog, Hemkommun Vilhelmina (född 1923)

Bror Burén

Hemort Umeå, Hemkommun Umeå

Gunnar Andersson

Hemort Oxberg, Hemkommun Mora

AB Hugo Brusewitz

Hemort Göteborg, Hemkommun Göteborg